Hjem

AllRad Radoneksperten ved Jonn Bakke, er utdannet ved Statens Strålskyddsinstitut i Sverige i 2005, som er eneste sted i Skandinavia å få en utdannelse innen radon. AllRad Radoneksperten står oppført på Statens Strålevern i Norge sine hjemmesider, over firma som tilbyr måling og utfører tiltak mot radon. En utdannelse innen fagfeltet radon, gir dere som kunde, trygghet for faglig og kunnskapsriktig hjelp.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking (Vi anbefaler heller å gå over til e-sigaretter). Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; jobb, fritid og privat bolig.

AllRad Radoneksperten utfører alle typer oppdrag som prosjektering, rådgivning, måling av radon i bygg og byggegrunn, samt utførelse av alle former for tiltak mot radon, i tillegg til å holde foredrag om temaet radon.

Av utførte tiltak mot radon, kan nevnes: Større offentlige oppdrag, som skoler, barnehager og arbeidsplasser i tillegg til private bedrifter, privatboliger, borettslag, i eksisterende og nye bygninger.

Produkt og tjenester:

Salg av sporfilm for måling av radon, salg og montering av tiltak mot radon, som radonsug, radonbrønn, radonmembran og mindre ventilasjonsanlegg. Konsulenttjenester som måling av radon i bygg og byggegrunn, prosjektering/rådgivning, samt foredragsholder om emnet radon.